Nyheder fra Grundejerforeningen Børup

Fastelavn d. 26/2
Traditionen tro holdes der fastelavn d. 26/2 ved det hvide fælleshus. Mere information om arrangementet senere.

Generalforsamling i grundejerforeningen d. 29/3
Generalforsamlingen afholdes d. 29/3 i kantinen på Tranbjerg Skolen, Grønløkke afdelingen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15/2.
Da et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker at fratræde, bliver der brug for en frivillig til at indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen henstiller til alle at overveje muligheden for at stille op og yde en indsats for grundejerforeningen og området. I tilfælde af interesse, kontakt formanden for at høre mere om arbejdet i bestyrelsen.

Hærværk på foreningens ejendom
Vi har desværre været udsat for hærværk i form af ødelæggelsen af et af legeredskaberne på legepladsen og maling på et elskab. Det går jo desværre ud over os alle, da det vil gøre et indhug i vores budget, som fx. kunne være brugt på mere legetøj i stedet for at skulle erstatte, hvad vi allerede havde. Vi opfordrer grundejere til at nævne for gæster, hvad konsekvenserne af hærværk er for hele området.

Løse brosten
Grundejerforeningen opfordrer alle grundejere til at henvende sig til bestyrelsen, hvis der er løse brosten ved deres grunde. Bestyrelsen vil lave en opsamling og tage aktion, når der er en vis mængde.